Eerst volgende activiteit:
MAANDAG 28 NOVEMBER
ODAMIS IN DE SCHANSKAPEL

Op maandag 28 november om 19.00 is de Odamis in de Odakapel op de Boshoverschans. Deze mis is tevens ter intentie van Mien Schellekens. Tijdens de afscheidsviering van Mien hebben de bezoekers een donatie kunnen doen ten behoeve van de Odakapel. Het bestuur dankt de familie Schellekens voor deze bijdrage. De kapel ligt aan de oprijlaan bij de Princenweg. In deze eeuwenoude Kapel worden jaarlijks missen gevierd ter gelegenheid van de naamdag van de H.Apollonia en de H.Oda. De kapel is ook te bezoeken op zaterdag, zon-en feestdagen. Volgens afspraak kan men eigen diensten aanvragen.
Meer informatie odakapelweert of tel nr 06 46610062.
De Kapel wordt door vrijwilligers onderhouden en is afhankelijk van sponsors en giften.

Welkom op de site van de Odakapel.

In Limburg te Weert op de Boshoverschans staat de kapel toegewijd aan de H.Oda en de H.Appolonia. Uit de oude archieven blijkt dat op deze plek al in 1485 een Odakapel lag. Voor de naamgeving van de kapel wordt verwezen naar de legende van de beide heiligen.
De kapel is in de loop van de eeuwen geregeld vervallen en weer opgeknapt. De laatste ingrijpende restauratie begon in 1979. In dat jaar werd de “Stichting Schans en Kapel van het Gehucht Boshoven” opgericht. Deze stichting zorgt. Met steun van vrijwilligers, tot op de dag van vandaag voor de in stand houding en het gebruik van de kapel. Het archief van de Odakapel is in bruikleen afgestaan aan het gemeentearchief en daar in te zien. De kapel  is rijksmonument en heeft zo’n 70 zitplaatsen. De kapel is in de weekenden opengesteld  voor bezoek en bezinning. In de maanden februari, mei en november worden er missen opgedragen. Ook is de kapel te reserveren voor huwelijksmissen, doopsels  en andere vieringen.

 

(C) Odakapel Weert